News

29 10, 2021

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

30 11, 2020

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Go to Top