Project Description

Клишета за Брайлов текст и ленти за Accubraille®

Първоначално разработени за използване от фармацията, днес употребата на клишета за Брайлов текст намира приложение и при опаковки и етикети за хранително-вкусовата промишленост. Блокчетата се изработват от износоустойчиви материали с висока издръжливост – за многократна употреба. Всички клишета за Брайлов текст (комплект матрица и патрица) са гравирани и съобразени със стандарт ЕCМА. Също така можем да изпълняваме нестандартни поръчки по задание на клиента. Вграждането им в самата щанцформа позволява едновременно да се щанцова, бигова и прегова, без значение дали използате стандартни бигови канали, пертинаксови бигови форми или метални плочи. За целта в щанцформата се правят гнезда, като отвора на единия слой на дъската и горната част на блокчетата (матриците) се прави по-тесен и играе ролята на стопер. Целият елемент е подвижен и нетрайно закрепен и по този начин имате възможност да нагласяте и регулирате натиска. Матриците могат да бъдат с максимален размер символи, съобразно размера на кутията като при промяна в текста, сменяте само патриците.

Изработваме и метални ленти за Акубрайл за лепачни машини с допълнителен модул за полагане на Брайлов текст.