Project Description

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на опаковки не винаги е лесна задача. Стартирането на всеки нов проект е истинско предизвикателство за всички участници в процеса. Важно е да имате предварително изяснена цялостна концепция на продукта като краен резултат и това да бъде внимателно описано и предадено. Дизайнът трябва да е съобразен с доста фактори като функционалност на опаковката, начин на сглобяване, технологични допуски, разположение на единичните бройки в листа с цел намаляне на отпадъка, последващо залепване на автоматични лепачни машини и транспортирането до крайния клиент.

Правилното конструиране може да отнеме доста време на вашия дизайнер и в крайна сметка да се окаже непосилна задача за него, ако няма нужния опит. Колкото повече хора и фирми са ангажирани с дадения проект, толкова по-трудно става изпълнението му. Това води до загуба на време и пари, съответно и възможноста за грешки се увеличава заради лошата комуникация между всички звена. Всяка грешка допусната в дизайна може да навреди на функционалността на опаковката и да доведе до производствени затруднения при изпълнението на поръчката.

Именно за да избегнем това можем да предложим цялостно конструиране на вашата опаковка, съдействие за разположението на изделията в листа, 3D визуализация на проекта, изготвяне на прототип с цел проверка на дизайна и представянето му на крайния клиент. Имаме възможност да използваме богата библиотека от параметрични дизайни, с което драстично можем да намалим времето за проектиране.