Project Description

Отпадни форми

Използват се при щанц автомати, които имат втора очистваща секция. Тази система, състояща се от горна и долна отпадна форма, позволява отстраняването на всеки вътрешен, страничен и заден отпадък, без да се използват инжектори. За целта в горната отпадна форма се поставят пинове и избутвачи, а в щанцформата по определен начин се монтират допълнителни ножове, които осигуряват раздробяването на отпадъците и лесното им отстраняане от щанцования лист. Предимствата от употребата на отпадни форми са безпорни, особено при големи и повтарящи се тиражи – по този начин се използва пълния капацитет на щанц автомата и се елеминира ръчния труд.